"Galabova, Mihaylov & Associates" Law firm© 2009

 
Наказателно право
v   Защита по наказателни дела, екстрадиционни производства и Европейска заповед за арест

v   Процесуално представителство пред всички инстанции, пред ВКС и Европейски съд по правата на човека

v  Консултации във връзка с приложението на института на преюдициалните запитвания до Съда на Европейските общности в Люксембург

 
Данъчно облагане
v   Корпоративно подоходно облагане

v   Придобиване на капитал и подоходен данък

v   Предотвратяване на двойното данъчно облагане

v   ДДС и Акциз

v   Оспорване на данъци
Начало
За нас
Адвокати
On-line консултации
:: English
"Гълъбова, Михайлов и партньори"

Адвокатска кантора
Контакти
Връзки