"Galabova, Mihaylov & Associates" Law firm© 2009

 
Лизинг & Банково право
v Представителство пред български банки и лизингови компании

v Проверка на документи - договорни условия, обезпечения, неустойки, представителна власт и т.н.

v Преговори с доставчици

v Оказване на съдействие при нотариално заверяване на необходимите документи

v Представителство пред държавни органи и организации

v Поддържане на комуникацията със счетоводители, кредитни инспектори, застрахователи и др.
§Ние Ви съдействаме и представляваме при сключване на банкови кредити, обезпечени с ипотека, залог или запис на заповед, проучваме условията по договорите, консултираме Ви и помагаме при събиране и изготвяне на изискуемите документи.
v Представителство пред Комисията за защита на потребителите - подаване на жалби, молби и т.н.

v Проучване на правния статут на недвижим имот  - предмет на Договор за банков кредит, Договор за лизинг и др., в Служба по вписвания
Начало
За нас
Адвокати
On-line консултации
:: English
"Гълъбова, Михайлов и партньори"

Адвокатска кантора
Контакти
Връзки