"Galabova, Mihaylov & Associates" Law firm© 2009
Начало
За нас
Адвокати
On-line консултации
:: English
Адвокат Ангел Панайотов

Образование: Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Юридически Факултет, Образователно-квалификационна степен: Магистър, специалност право; Юрисконсулт в Нотариална кантора на Нотариус Веселина Връблянска, гр. София; Адвокат, Член на Софийска адвокатска колегия от 2007 г.

Езици: английски, руски

Сфери на практика: търговско право, вещно право, наследствено право, семейно право, трудово право, изпълнителни дела, обществени поръчки,
административно право, банково право, процесуално представителство
Адвокат Галя Гълъбова

Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, Международни отношения, Международно и българско право /2002 г./; Адвокат, Член на Софийска адвокатска колегия от 2003г.; Член на Европейски съюз на адвокатите /2008 г./; Специализации - Държавен Мадридски Университет “Complutense” /2000 г./; Министерство на външните работи на РБ, Отдел международна сигурност /2003 г./; Международна неправителствена организация - Американски еврейски комитет -Ню Йорк, САЩ /2003 г./
Езици: английски, испански
Сфери на практика: търговско право, вещно право, наказателно право, международно право, процесуално представителство.
Адвокат Борис Михайлов

Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, Образователно-квалификационна степен: Магистър, специалност право; Старши юрисконсулт, Министерство на земеделието и горите /1999 - 2004 г./; Адвокат, Член на Софийска адвокатска колегия от 2004 г.

Езици: английски, руски

Сфери на практика: търговско право, вещно право, наследствено право, семейно право, медицинско право, обществени поръчки, административно право, банково право, процесуално представителство
Проф. д-р Кино Лазаров

Образование: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридическия факултет /1953 г./, Доктор по право, 1969 г.; Съдия в Плевенски районен съд, 1957 - 1965 г.; Консултант във Върховния съд, 1969 г.
Научен сътрудник в Института по правни науки на БАН, 1970 - 2006 г.; Професор по Административно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет от 1995; Член на редица консултативни съвети по законодателството от 1971 г. досега.
Автор на повече от 80 научни съчинения в областта на административното право и процес (монографии, учебници, студии и статии).
Адвокат Ангел Панайотов

Образование: Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Юридически Факултет,
Образователно-квалификационна степен: Магистър, специалност право; Адвокат, Член на Софийска адвокатска колегия от 2006 г.

Езици: английски, италиански

Сфери на практика: търговско и дружествено право, облигационно право, административно право и процес, съдебни и арбитражни производства, европейско и международно частно право, енергетика, концесии, обществени поръчки, европейски фондове за развитие, конкуренция и защита на потребителите.
Адвокатски сътрудник Анелия Ангелова

Образование: Софийски Университет "Св. Климент Охридски" /1998-2003г./, придобита специалност "Социални дейности";
2007 – 2009 Студент по право, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Юридически Факултет
2008 – Адвокатски сътрудник, "Гълъбова, Михайлов и партньори"

Езици: английски, френски
Адвокат Павлета Димитрова

Образование: Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", Юридически Факултет, Образователно-квалификационна степен: Магистър, специалност право; Адвокат, Член на Софийска адвокатска колегия от 2005 г.; 2005 - 2007 г. - Адвокатска кантора "Самолис и съдружници", Гърция

Езици: английски, френски

Сфери на практика: търговско право, вещно право, банково право, лизинг, изпълнителни дела, обществени поръчки, процесуално представителство
Адвокатски сътрудник Елеонора Симеонова

1991 - 2007 г. Сътрудник на адвокат Рени Цанова от самото създаване на адвокатската кантора

2007 - 2009 г. Адвокатски сътрудник, "Гълъбова, Михайлов и партньори"

Езици: английски, руски и сръбски
"Гълъбова, Михайлов и партньори"

Адвокатска кантора
Контакти
Връзки