"Galabova, Mihaylov & Associates" Law firm© 2009
        Адв. Рени Цанова основава кантората през 1991 г., като в последващите години на икономически и социални трансформации последната се наложи като една от водещите наказателно-правни и гражданско-правни юридически практики в Република България. Нерядко кантората и работещите в нея висококвалифицирани юристи са били ангажирани с едни от най-сложните и обществено значими съдебни дела в историята на българската юриспруденция.
        През дългият й, почти 35 -годишен професионален път адв. Рени Цанова е участвала в редица знакови съдебни процеси. Защитавала е личности като Тодор Живков - държавен глава на РБ в продължение на 45 години; участвала е в съдебните процеси по делото „Андрей Луканов” -      
Начало
За нас
Адвокати
On-line консултации
:: English
бивш  Министър-председател на РБ, осъществявала е защитата на Венцислав Върбанов - бивш Министър на земеделието, народните представители Юлия Берберян, Жорж Ганчев и още много други бивши и настоящи български политици.
       От 1995 г., поради нарастващия обем на юридическа работа и развитието на търговския и граждански оборот в Република България, кантората разширява дейността си в областта на търговското, банковото и гражданското право, като клиенти на кантората стават водещи кредитни и застрахователни институции, чуждестранни инвеститори, както и големи фармацевтични и индустриални компании. 
След неочакваната смърт на адв. Рени Цанова през февруари 2007 г., кантората се трансформира в адвокатско дружество
„Гълъбова, Михайлов и партньори”, което е пълен и естествен правоприемник на юридическата дейност, осъществявана приживе от адв. Рени Цанова.
       Независимо от загубата на един безспорен и обществено признат авторитет на българската адвокатура, какъвто беше адв. Рени Цанова, младият и амбициозен екип от адвокати, който я наследи, възприе принципите и способите на работа, наложени от нея, като продължава да прилага коректността и всеотдайността  в ежедневната си юридическа работа с клиенти. 
"Гълъбова, Михайлов и партньори"
Адвокатска кантора

Контакти
Връзки